Elk traject is anders!

In mijn visie is er geen eenduidige werkwijze te benoemen als het gaat om coaching. Elk kind is anders, dus elke werkwijze is ook anders. Ik gebruik geen methodes, maar ga uit van een persoonlijke manier van werken, waarbij ik 'zo licht als mogelijk; zo diep als nodig' als uitgangspunt hanteer.

Enkele zaken staan vast

Een traject start altijd met een kosteloos intake-gesprek.  Het is wenselijk dat beide ouders daarbij aanwezig zijn. Beide ouders moeten toestemming geven alvorens ik start met de coaching.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de aard van de zorg, kan hij of zij ook bij het intake- gesprek aanwezig zijn. Dit kan zeker een meerwaarde hebben!

Een basis-traject bestaat uit 5 sessies, met aansluitend een oudergesprek. Het basis-traject is vaak al voldoende om zélf verder te kunnen. Het is uiteraard mogelijk om de coaching te verlengen. Ik maak dan een inschatting hoeveel sessies er nog nodig zullen zijn.

Opvoedopstelling voor ouders

Blijft een opvoedvraagstuk, ondanks praktische tips en alle ouderlijke liefde voortbestaan? Dan kan het zijn dat er iets speelt in de onderliggende dynamiek in het gezin. Ouders kunnen dan baat hebben bij een zogenaamde opvoedopstelling. Via de ouder(s) wordt er dan gewerkt voor het kind en het gezin. Kinderen blijven hierdoor onbelast, zij behoeven niet mee te komen naar het consult.

Soms komt een kind of een ouder na een tijdje terug voor één of meerdere 'opfrismomenten'.

Het komt ook voor dat ik u en uw zoon/dochter niet (verder) kan helpen. In deze gevallen kan ik adviseren waar u met uw hulpvraag terecht kunt.

 

 

 

 

 

fotofotofotofotofoto