Klachtenprocedure

 

Klachten en geschillen

1.         a. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling vastgesteld bij het Klachtloket van Adiona wanneer de Opdrachtnemer NIET werkzaam is overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en/of de Jeugdwet.

            b. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling vastgesteld bij Klachtenportaal Zorg wanneer de Opdrachtnemer WEL werkzaam is overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en/of de jeugwet.

2.         Cliënten van Opdrachtnemer kunnen een beroep doen op het Klachtenloket en kunnen zich desgewenst gratis laten bijstaan door een klachtenfunctionaris bij het formuleren van de klacht. (De specifieke gegevens van het Klachtenloket en de Klachtenfunctionaris zijn te vinden op www.adiona.nl) Indien de interne klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan kan klager de klacht voorleggen aan Klachtenportaal Zorg.

3.        De specifieke klachtenregeling en informatie van de Opdrachtnemer zijn hier te vinden:

 

https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenprocedure-jeugdzorg/

https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenregeling-jeugdzorg/

https://www.adiona.nl/wp-content/uploads/2021/01/Adiona-infographic-klager.pdf

https://www.adiona.nl/wp-content/uploads/2021/01/Klachtenreglement-Adiona-2021-klager-n.pdf

https://www.adiona.nl/wp-content/uploads/2021/01/Klachtenreglement-Adiona-2021-praktijk-n1.pdf