Systemisch werken in de klas met GroepsGeluk

 

Systeem

We zijn allemaal onderdeel van een systeem. Sterker nog, we zijn onderdeel van meerdere systemen. De belangrijkste is het familiesysteem. Ook je vriendenkring, de sportvereniging en de schoolklas waarvan je deel uitmaakt zijn systemen.
Binnen deze systemen leven kinderen en volwassenen met elkaar en beïnvloeden zij elkaar. Ook gebeurtenissen beïnvloeden de leden van het systeem en hun onderlinge relaties. Dit alles bij elkaar noemen we de dynamiek binnen het systeem.

Disbalans in het groepssysteem

Iedere leerkracht kent het wel: terugkerende conflicten tussen leerlingen, meidenvenijn, pestgedrag, teruggetrokken leerlingen, kinderen die snel 'ontploffen'. Een lesdag kan voelen als brandjes blussen; als het éne brandje gedoofd is, laait de volgende alweer op. Er is geen rust en harmonie in de groep. De balans lijkt zoek.

GroepsGeluk

Met GroepsGeluk maak je de dynamiek van de groep zichtbaar middels houten poppetjes, picto’s, symbolen en ander klein materiaal op tafel. Wanneer je deze dynamiek zichtbaar maakt in je klas of groep, heb je als leerkracht direct handvatten om in lastige situaties snel de balans te herstellen. Met een groepsopstelling maken leerlingen hun interne proces en beleving extern. Hierdoor krijgen zowel de leerkracht als de leerlingen inzicht in de processen die spelen in de groep. Je kunt daarbij denken aan pestsituaties, ruzies, groepsdruk, onderlinge irritaties. Ook positieve kanten, zoals vriendschappen en kwaliteiten worden zichtbaar bij deze aanpak. Mijn rol hierin is dat ik met de hele groep, inclusief leerkracht, dit proces start, ondersteun en begeleid. Deze vorm van groepscoaching helpt de leerkracht en de groep om met elkaar naar een nieuwe balans te komen.

Traject Leerkracht&Co

In dit traject staat de hulpvraag/vragen van de leerkracht centraal. Thema’s als groepsdynamiek, diverse leerstijlen van kinderen, variatie in lesstijlen, contacten met ouders, omgaan met werkdruk, samenwerking met collega’s kunnen hier aan de orde komen. Ook vragen met betrekiing tot leerlingen kunnen aan de orde komen. Wat heeft deze leerling nodig om tot werken te komen? Of, wat kan ik dit kind aanreiken om uit zijn/haar schulp te kruipen? 

Deze coaching is dus vooral gericht op de behoefte van de leerkracht: wat wil hij/zij veranderen, verbeteren of leren?

Geïnteresseerd?

Het is mogelijk om vrijblijvend contact op te nemen. Dit kan doen door het contactformulier in te vullen. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact op.

foto