Ouderschapsgesprek

Voor ouders kan het prettig zijn om te praten over hun ouderschap. Alleen of samen met je partner bekijken we de kwaliteiten en valkuilen van jou, als ouder van je kind(eren). Wat is de richting de je voor je gezin voor ogen hebt? Hoe sta je als ouder in dit proces? Hoe functioneer je samen als ouders? Wanneer ben je tevreden en wanneer twijfel je over de keuzes die je maakt als ouder? Ik kan hierin meedenken en adviseren. Vaak kunnen één of twee gesprekken al heel helpend zijn!

Opvoedopstelling

Heb je er al heel veel aan gedaan om je opvoedvraagstuk op te lossen en hebben adviezen en tips niet voor een blijvende oplossing gezorgd? Dan kan het zijn dat er iets speelt op een diepere laag.

Een opvoedopstelling laat snel zien wat de werkelijke oorsprong van je vraagstuk is. Mogelijk spelen gebeurtenissen uit je gezin van herkomst, of zelfs verder in je familiegeschiedenis, nog steeds een belastende rol. Dankzij de opvoedopstelling zal jij als ouder herkennen wat jijzelf en je kind nodig hebben om blijvend iets aan de situatie te veranderen. Meer over de werking van een opvoedopstelling kun je lezen in één van mijn blogs.

Eenvoudig, praktisch en effectief

Een opvoedstelling werkt heel eenvoudig. Ik werk alleen met jou als ouder. Dus er zijn geen kinderen bij de opstelling aanwezig. Je onderzoekt, met mij als begeleider, kort je vraag: waar worstel je mee, waar wil je verandering in aanbrengen? Vervolgens breng je dit in beeld door het plaatsen van poppetjes op tafel. Je drukt hiermee uit hoe je de positie van jezelf en je kind, op dat moment – puur gevoelsmatig - ervaart. De dynamiek die hieruit volgt is uniek. Je ervaart waar je aandacht naar toe gaat en waar je je heen wilt bewegen. Vaak volgt hieruit dat andere familieleden een plaats in de opstelling krijgen in de vorm van nieuwe poppetjes. Zo kan het zijn dat onopgeloste emoties of gebeurtenissen zich aandienen en de aandacht vragen die nodig is om als ouder helemaal open en beschikbaar te zijn voor je kind(eren). Op deze wijze zul je inzicht krijgen in je vraagstuk op een dieperliggende, emotionele laag. Vaak is één sessie al heel verhelderend!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto