Elk traject is anders!

In mijn visie is er geen eenduidige werkwijze te benoemen als het gaat om coaching. Elk kind is anders, dus elke werkwijze is ook anders. Ik gebruik geen methodes, maar ga uit van een persoonlijke manier van werken, waarbij ik 'zo licht als mogelijk; zo diep als nodig' als uitgangspunt hanteer.

Enkele zaken staan vast

Een traject start altijd met een kosteloos intake-gesprek.  Het is wenselijk dat beide ouders daarbij aanwezig zijn. Beide ouders moeten toestemming geven alvorens ik start met de coaching.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de aard van de zorg, kan hij of zij ook bij het intake- gesprek aanwezig zijn. Dit kan zeker een meerwaarde hebben!

Een basis-traject bestaat uit 5 sessies, met aansluitend een oudergesprek. Het basis-traject is vaak al voldoende om zélf verder te kunnen. Het is uiteraard mogelijk om de coaching te verlengen. Ik maak dan een inschatting hoeveel sessies er nog nodig zullen zijn.

 

 

 

 

fotofotofotofotofoto